Vanliga frågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor och
funderingar via mejl till info@sockerfamiljen.se.

Den information vi samlar in är de uppgifter om dig själv som du själv lämnar i samband med kontakt med oss, det vill säga: namn, adress, mejladress och telefonnummer. Detta använder vi för att genomföra vårt uppdrag gentemot dig som klient, administrera fakturor och för att kunna nå dig med information om vår verksamhet. Vi använder den information vi har om dig för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund. Dessutom använder vi dina uppgifter för att kunna svara dig på bästa sätt när du kontaktar oss med frågor.

Vid utskick från oss till dig används de kontaktuppgifter du lämnat till oss. Detta gäller utskick gällande information om det som händer, våra regler, villkor och förmåner.

När vi genomför undersökningar, för att utveckla och förbättra de tjänster vi erbjuder, till exempel genom enkäter eller enstaka frågor på hemsidan sker detta alltid anonymt om inget annat anges och det är alltid frivilligt att delta.

Vi samarbetar med företag, organisationer och myndigheter som hjälper oss att tillhandahålla varor och förbättra våra tjänster. Inga av dessa parter får egen tillgång till vårt kundregister. De företag som vi väljer att samarbeta med har en egen strikt policy för hur de hanterar kunduppgifter.

Vi lagrar de personuppgifter du lämnar när du blir kund hos oss i en period om maximalt ett år efter avslutad kundrelation om inte en lag kräver att informationen sparas längre, som journalföringslagen eller bokföringslagen.

Vill du veta vilken information om dig vi har sparad så kan du skriva till oss för att få ta del av denna. Detta har du rätt till kostnadsfritt en gång per år.

Finns det någon anledning att du inte kan gå den kurs som du är anmäld till, får du utan extra kostnad omboka dig till en senare kurs, med begränsningen till en kursstart inom 1 år från datumet på fakturan med anmälningsavgiften. Efter det anser vi din anmälningsavgift förbrukad.

Bokar vi ett samtal där vi träffas i någon utav de lokaler som vi hyr in oss i, tillkommer en kostnad på 150:- per timme i lokalkostnad. Om du behöver boka av detta samtal så måste du göra detta minst 24 timmar innan ditt samtal annars behöver vi fakturera dig lokalkostnaden.

Vi tror på att alla är kreditvärdiga och kollar inte upp någon enskild persons betalningsförmåga innan de anmäler sig till kurs hos oss.

Vill du dela upp en faktura i flera betalningar kostar det 50 kronor extra för varje faktura som blir utöver de ordinarie fakturorna.

Behöver vi skicka en betalningspåminnelse till dig så tar vi inget extra betalt för den första. Det kan vara som så att något kan ha gått snett med betalningen. Du får en möjlighet att kolla upp vad som har hänt och rätta till.

Däremot vid den andra betalningspåminnelsen så lägger vi på en avgift på 50:- på det ursprungliga fakturabeloppet.

Skulle du inte betala fakturan efter en andra betalningspåminnelse så skickar vi ärendet vidare till inkasso och eventuellt kronofogden.

Ställer vi in en kurs på grund av för få deltagare ombokas du i första hand till en senare kursstart, i andra hand får du full återbetalning av den erlagda avgiften.

Alla priser som nämns på hemsidan riktar sig till privatpersoner, dvs de är inklusive moms. Är det ett företag som är betalningsmottagare så tillkommer moms på priserna.